Neste medlemsmøte er 19.01.16

Neste medlemsmøte er 19.01.16

  • av
  • man 2015-12-28 kl 16.55

Lillehammer
Modelflyklubb invitere til medlemsmøte i Byggekjellern. (Løkkegata 10.)

Når
19012016 klokken 1900.

 

Saksliste:

1.     Finn Haugen informerer.

2.    Isen

3.    Kristian Johnsen informere
rundt: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-30-1404?q=Modellfly

4.    Kaffe og Kake

5.    Eventuelt.

6.    Har Du nor du vil vise
frem, fly eller en dings du har anskaffet. Ta det med.