Årsmøte

Årsmøte

  • av
  • tir 2016-01-12 kl 06.29

 

Innkalling til Årsmøte 2016.

Tirsdag 23/2 klokken 1900

I Byggelokalet, Løkkegata 10.

Parkering kan foregå etter gjeldende parkeringbestemmelser i området.
Eventuelt bruk Lurhaugen.

Saksliste:

·       
Godkjenning av innkalling

·       
Valg av møteleder

·       
Valg av referent

·       
Årsberetning

·       
Regnskap m/noter og revisjonsberetning

·       
Innkomne saker

·       
Budsjett

·       
Valg

Det blir enkel bevertning: Kaffe, brus og kake.

Saker sendes til Lillehammer Mfk, postboks 1058, 2605
Lillehammer.

Saker til behandling mottas innen mandag 08/02/2016

 

Lillehammer
Modellflyklubb.