Oppsummering av modellflyåret 2018

Oppsummering av modellflyåret 2018

  • av
  • lør 2019-05-11 kl 16.22

Styret har i kalenderåret 2018 bestått av: Leder:  Finn HaugenNestleder:  Tom KornbakkSekretær:  Kristian JohnsenKasserer:  Odmund SveenStyremedlem:  Hans Christian StadtlerRevisor:  Arne WoldStyremøter:Styremøtene har vært avholdt fast 2 uker før medlemsmøtene.Medlemmer:Lillehammer Modellflyklubb har 42 medlemmer.Medlemsmøter:Det har vært avholdt 8 medlemsmøter, stort sett med godt oppmøte, typisk antall er 20 medlemmer.  Møtene avholdes som regel i «byggelokalene» med enkelte unntak for bl.a møtevirksomhet på sommerstripa på Åsen.Hvert medlemsmøte har hatt et "faglig innslag".  Temaer som har vært tatt opp er bl.a akrobatikkflyving, aerodynamikk, trimming av modeller og programmering av ESC via radio.  Det har også vært et eget møte der de teoretiske kravene til A-beviset ble gjennomgått i detalj.Møtene benyttes også til å hjelpe alle å holde seg oppdatert på evt endringer i internasjonalt, nasjonalt eller lokalt regelverk knyttet til modellflyving.Treff/stevner:LMFK arrangerte publikumsdag på Mjøsisen på Vingnes med godt oppmøte, anslagsvis 100 personer kom innom.Klubben har i regi av Stig M. Olsen arrangert NM i F3J på Åsen.Klubben stilte ut fly og flyutstyr på egen stand på «Busmodagen», en ny lokalfestival som avholdes like ved byggelokalene.Klubben gjenopptok tradisjonen med å arrangere sjøflytreff.  I 2018 arrangerte vi sjøflytreff på ny lokasjon, Mesnasaga Dampsaga, med ca 20 piloter på besøk gjennom helgen.  Treffet var en prøveklut for fremtidige treff på samme sted og det er stor kapasitet for økt deltakelse.Vi arrangerte høstavslutning på Åsen med godt oppmøte av både piloter og deres familiemedlemmer.Stig M. Olsen har i 2018 hatt en aktiv konkurransesesong med bl.a deltakelse i Norgescup (plasserte på 3. plass), Åpent Svensk Mesterskap (2. Plass) og Åpent Dansk Mesterskap, samt VM i Romania hvor han ble beste nordmann. Klubben har for øvrig vært representert med piloter på flere uformelle treff, bl.a på Smedmoen, Frya og i Folldal.

Stripa på isen på Vingnes:
Vinteren 2017-18 bar preg av store snømengder og lange kuldeperioder.  Dette tæret på både mannskap og maskin, men stripa ble som følge av stor innsats holdt åpen selv da andre aktører på isen måtte gi tapt for elementene.Vinteren 2018-19 har så langt vært motsatt på mange måter.  Vi fikk aldri is som det var mulig å kjøre på og brøyte innen nyttår.  Enkelte medlemmer har tatt utflukter og fløyet på alternative lokasjoner, bl.a ved bruk av ski på flyene.Når dette er sagt er alt klart til brøyteaktivitet når isen tåler det:  Traktoren har gjennomgått omfattende vedlikehold og er klar for innsats.Åsen modellflyplass:Besøksboka i «klubbhuset» ble flittig benyttet, hvilket vitner om god aktivitet på stripa på Åsen.Det var tidvis problemer med sau som tok seg inn på stripa.  Det jobbes med å finne løsninger på dette.I 2018 opplevde vi også såpass kraftig uvær at strømgjerdet ble skadet ved noen anledninger.Det ble satt opp sikkerhetsnett rundt depotet på Åsen.Sommeren 2018 bar preg av å være god og varm, men også vindfull.Facebooksiden:Det er aktivitet mange ganger hver uke på LMFKs Facebookside.  Det er jamn trafikk av folk som vil godkjennes for å være medlem av denne siden/gruppa.I 2018 har det vært et mål at de som skal opp på Åsen for å fly melder om dette på Facebook før de drar opp.  Det ser ut til at dette ved noen anledninger har motivert ekstra folk til å reise opp.Annen promotering:Klubben har hatt annonse for sjøflytreffet i MI.  Vi hadde også artikkel om klubben i MI i forbindelse med publikumsdagen og i forbindelse med sjøflytreffet.  Byavisa trykket også en artikkel om oss i forbindelse med publikumsdagen.Reklamefilmene som ble laget for sjøflytreffet så ut til å ha forbausende stort publikum i enkelte "det skjer i Lillehammer"-grupper på Facebook. Annet:Den gamle gressklipperen ble avertert og solgt for en gangbar sum på en Facebook-gruppe.I forbindelse med øvelse Trident Juncture eksisterte det flyforbud i store deler av Norge.  Lillehammer og åsen gikk akkurat klar, men det ble trukket opp noen retningslinjer for å være ekstra påpasselig under øvelsen.